Kreacja Dramaty – Ireneusz Iredyński

Czytelnik tego tomu musi być przygotowany na lekturowy dyskomfort, gdyż przyjdzie mu zmierzyć się z najbardziej – obok Tadeusza Różewicza – radykalnym polskim dramatopisarzem drugiej połowy XX wieku. Ireneusz Iredyński pisze, choć właściwie należałoby powiedzieć: inscenizuje swoje dramaty na granicy wytrzymałości czytelnika, a tym bardziej widza. Jest w jego wizji teatru coś intrygująco wyzywającego, a zarazem trywialnego, coś zastanawiająco przyciągającego i jednocześnie rażącego, czy zgoła odstręczającego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>