Alkoholowe dzieje Polski Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej – Jerzy Besala

Na kartach tej obszernej księgi rysuje się obraz polskiego picia, począwszy od czasów piastowskich aż do końca trwania Rzeczypospolitej szlacheckiej. Bywało śmiesznie, ale i strasznie – czego dowodzi wiele przykładów oraz opisów przywołanych przez Jerzego Besalę na podstawie źródeł epoki.

Autor skupił się na wpływie alkoholu na życie społeczne, a także kulturowe. Opisał barwnym językiem, jak piła szlachta, magnaci, wojsko, dworzanie, poeci, dyplomaci, mieszczanie czy chłopi. Poszukał odpowiedzi, czy piliśmy inaczej i więcej niż Niemcy, Rosjanie, Szwedzi, Kozacy, Węgrzy, Tatarzy, Turcy, Włosi, Holendrzy, bądź Francuzi. Ukazał przykłady ewidentnych uzależnień oraz wpływ picia alkoholu na dzieje Polski: wojny, politykę, religię, dyplomację, podejmowanie decyzji i zachowania zbiorowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>